• Velkommen

  Er du nysgerrig efter viden om dig og din slægt ...

  Her kan du blive klogere på hvad slægsforskning er og hvordan en slægtsbog bliver til.

 • Slægtsforskning

  Bliv klogere på processen i slægtsforskning ...

  Hvordan oplysninger fra bl.a. kirkebøger, folketællinger og meget mere føre til din slægtsbog.

 • Om slægtsbogen

  Hvad indeholder en slægtsbog egentlig ...

  Få et indblik i slægtsbogen og hvad den indeholder.

Slægtsbogen

Når man skal navigere i slægtsbogen, har man brug for hjælpeværktøjer da noget af det vigtigste i en slægtsbog er overskuelighed.

Overblik

Allerførst er det nok fornuftigt at få et overblik over disponeringen i slægtsbogen. Probanden er den person (ægtepar) der er udgangspunkt for slægtsforskningen. Det vil sige hvis aner og efterkommere, der redegøres for. Klik på billede.

Hjælpeværktøj

Hjælpeværktøjet består af et cirkeldiagram med oversigt over de første 3 generationer samt et diagram over anerne.

Stamforældrene i midten af cirklen, derefter deres børn, børnebørn og oldebørn, markeret med henholdsvis romertal, store bogstaver og arabertal, og således at laveste tal eller første bogstav i alfabetet er ældste barn i en søskendeflok (leveres efter aftale).

Man opnår derved, at enhver person i efterkommeroversigten får sit eget registreringsnummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og dermed for slægtsforbindelsen til alle øvrige nævnte personer. Eksempel: II.F.2.b. Nummeret angiver, at den pågældende er andet barn af II.F.2., som igen er andet barn af II.F., mens II.F. er sjette barn af II., som er andet barn af stamfaderen.

Aneoversigt

Aneoversigten er det andet værktøj vi har til rådighed. Nummereringssystemet i anetavlen kan forklares således, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane nr. 6’s fader har nr. 12 og moderen nr. 13, nr. 12’s forældre har nr. 24 og 25, nr. 13’s forældre nr. 26 og 27 etc. Klik på billede.

Hvis man omvendt vil finde f. eks. barnet af ægteparret med numrene 20 og 21, så halverer man det lige nummer. Barnet er altså ane nr. 10 gift med nr. 11, deres barn er nr. 5 gift med nr. 4, deres barn igen nr. 2 gift med nr. 3.